Rada nadzorcza

Andrzej Zarajczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Karol Zarajczyk – Członek Rady Nadzorczej

Michał Szwonder – Członek Rady Nadzorczej

Marek Pol – Członek Rady Nadzorczej